Báo giá sản phẩm

Stt Tên sản phẩm Mã sản phẩm Thương hiệu Giá bán (Đã bao gồm VAT)
Máy lạnh
1 Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-X18ZEW 20230713-655 Sharp
2 Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13WIN 20230519-654 LG 9.900.000đ
3 Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN 20230519-653 LG 8.900.000đ
4 Máy lạnh Daikin Inverter 1.0HP FTKF25XVMV 20230519-652 Daikin 10.900.000đ
5 Máy lạnh Toshiba 1.5 HP Inverter RAS-H13C4KCVG-V 20230519-651 Toshiba 11.750.000đ
6 Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKF35XVMV 20230519-650 Daikin 13.450.000đ
7 Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP FTKB25XVMV 20230519-649 Daikin
8 Máy lạnh Panasonic inverter 1.5Hp CU/CS-U12XKH-8 20220708-629 Panasonic 14.800.000đ
9 Máy lạnh Toshiba 1 HP Inverter RAS-H10C4KCVG-V 20220708-627 Toshiba 9.750.000đ
10 Máy Lạnh Fujitsu 1.5HP Inverter ASAG12CPTA-V 20220707-626 Fujitsu 12.250.000đ
11 Máy lạnh Fujitsu Inverter 1Hp ASAG09CPTA-V 20220707-625 Fujitsu 10.450.000đ
12 Máy Lạnh Samsung Inverter 1.5 Hp AR12TYHQASINSV 20220618-604 Samsung 8.990.000đ
13 Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR09TYHQASINSV 20220618-603 Samsung 7.550.000đ
14 Máy lạnh Panasonic Mono 1.5HP CU/CS-N12WKH-8 20220525-592 Panasonic 11.750.000đ
15 Máy lạnh Panasonic Mono 1 HP CU/CS-N9WKH-8 20220525-591 Panasonic 9.650.000đ
16 Máy Lạnh Panasonic Cao Cấp Inverter 1.0Hp CS/CU-U9XKH-8 20211214-557 Panasonic 12.450.000đ
17 Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5Hp XPU12XKH-8 20211211-555 Panasonic 13.500.000đ
18 Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.0Hp XPU9XKH-8 20211210-554 Panasonic 11.350.000đ
19 Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-TA-A 20211006-515 Reetech
20 Máy lạnh REETECH 1HP RT09TA-A 20211006-514 Reetech
21 Máy lạnh Casper 2 HP LC-18FS32 20211006-513 Casper
22 Máy lạnh Casper 1.5 HP LC-12FS32 20210930-510 Casper 7.900.000đ
23 Máy lạnh Casper 1 HP LC-09FS32 (Mono) 20210929-509 Casper 6.450.000đ
24 Máy lạnh Casper Inverter 2 HP GC-18IS32 20210925-502 Casper 14.900.000đ
25 Máy lạnh Casper Inverter 1 HP GC-09IS32 20210925-501 Casper 7.800.000đ
26 Máy lạnh Casper Inverter 1.5 HP GC-12IS32 20210925-500 Casper 8.900.000đ
27 Máy lạnh Reetech Inverter 1.5 HP RTV12-BK-BT 20210925-498 Reetech
28 Máy lạnh di động Casper PC-09TL33 20210922-497 Casper 7.200.000đ
29 Máy lạnh Toshiba 1.5 HP RAS-H13U2KSG-V 20210409-486 Toshiba
30 Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENW 20210312-485 LG
31 Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENS 20210312-484 LG
32 ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ MITSUBISHI ELECTRIC MSY-GR50VF 20201110-482 Mitsubishi electric 24.500.000đ
33 *Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP MSY/MUY-GR35VF 20201110-481 Mitsubishi electric 16.200.000đ
34 Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY/MUY-GR25VF 20201105-480 Mitsubishi electric 13.000.000đ
35 Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 2 HP MSY-JP50VF 20201105-479 Mitsubishi electric 19.500.000đ
36 Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP MSY-JP35VF 20200930-476 Mitsubishi electric 12.700.000đ
37 Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.0 HP MSY-JP25VF 20200929-475 Mitsubishi electric 10.500.000đ
38 Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.5 HP MS-JS60VF 20200928-474 Mitsubishi electric
39 Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.0 HP MS-JS50VF 20200928-473 Mitsubishi electric 17.300.000đ
40 Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5 HP MS-JS35VF 20200924-472 Mitsubishi electric 11.650.000đ
41 Điều hòa Mitsubishi electric MS-JS25VF 20200924-471 Mitsubishi electric 9.200.000đ
42 Máy lạnh AQUA 1 HP AQA-KCR9JA 20190723-212 Aqua
43 Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV13NB 20190723-211 Aqua
44 Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13J2KCVRG-V 20190723-210 Toshiba
45 Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10XKCVG-V 20190723-209 Toshiba
46 Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C2KCVG-V 20190723-208 Toshiba
47 Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10D2KCVG-V 20190723-207 Toshiba
48 Máy lạnh treo tường RT(H)-TA-A 20190723-202 Reetech
49 Máy lạnh treo tường RTV(H)-TB-A 20190723-201 Reetech
50 Máy lạnh treo tường cao cấp REETECH RTV9/RCV9-DJ-A Inverter 20190723-200 Reetech
51 Máy lạnh treo tường Reetech RTV(H)-DE-A 20190723-199 Reetech
52 Máy lạnh Reetech inverter 1 HP RTV9-BK-BT 20190720-198 Reetech
53 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5 20190720-197 Mitsubishi Heavy
54 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 20190720-196 Mitsubishi Heavy
55 Máy lạnh Mitsubishi SRK12CT-S5 20190720-195 Mitsubishi Heavy
56 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YN-S5 20190720-194 Mitsubishi Heavy
57 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YT-S5 20190720-193 Mitsubishi Heavy
58 Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10NVFXAWKNSV 20190719-187 Samsung
59 Máy lạnh Samsung Inverter 2.0 HP AR18MVFHGWKNSV 20190719-186 Samsung
60 Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13MVFHGWKNSV 20190719-185 Samsung
61 Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10RYFTAURNSV 20190718-184 Samsung
62 Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18ENW1 20190718-180 LG
63 Máy lạnh treo tường Casper 2HP SC-18TL22 20190718-177 Casper
64 Máy lạnh di động Casper PC-09TL22 20190718-176 Casper
65 Máy lạnh treo tường Casper 1 HP GC-09TL22 20190718-175 Casper
66 Máy lạnh treo tường Casper SC-09TL22 20190718-174 Casper
67 Máy Lạnh CASPER Inverter 1.0 HP IC-09TL33 20190718-173 Casper
68 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 20190709-153 Daikin
69 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 20190709-152 Daikin
70 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 20190708-151 Daikin
71 Máy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM 20190708-150 Daikin
72 Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM 20190708-149 Daikin
73 Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM 20190708-148 Daikin
74 Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA 20190708-147 Daikin
75 Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA 20190708-146 Daikin
76 Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA 20190708-145 Daikin
77 Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA 20190708-144 Daikin
78 Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA 20190708-143 Daikin
79 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1 20190708-142 Daikin
80 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1 20190708-141 Daikin
81 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1 20190708-140 Daikin
82 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1 20190708-139 Daikin
83 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1 20190708-138 Daikin
84 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1 20190708-137 Daikin
85 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1 20190708-136 Daikin
86 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR20NY1 20190708-135 Daikin
87 Dàn nóng Multi Daikin 5MKM100RVMV 20190708-134 Daikin
88 Dàn nóng Multi Daikin 4MKS80ESG 20190708-133 Daikin
89 Dàn nóng Multi Daikin 5MKS100LSG 20190708-132 Daikin
90 Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKC35UAVMV/RKC 35UAVMV 20190708-131 Daikin 13.500.000đ
91 Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2.0 HP FTHF50RVMV 20190708-130 Daikin
92 Máy lạnh Daikin 2.5 HP FTC60NV1V 20190708-129 Daikin
93 Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKC50UVMV 20190705-122 Daikin
94 Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1.5 HP FTHF35RAVMV 20190705-121 Daikin
95 Máy lọc không khí MCK55TVM6 20190705-119 Daikin 10.500.000đ
96 Máy lọc không khí MC55UVM6 20190705-118 Daikin 8.200.000đ
97 Máy lọc không khí MC40UVM6 20190705-117 Daikin 6.500.000đ
98 Máy Lọc Không Khí DAIKIN MC30VVM-A 20190705-116 Daikin 4.300.000đ
99 Máy lọc không khí MC70MVM6 20190705-115 Daikin 7.850.000đ
100 Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA (5.0Hp) 20190705-114 Daikin
101 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35CAVMB (1.5Hp) 20190705-113 Daikin
102 Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM (3.0Hp) 20190705-112 Daikin
103 Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA (6.0Hp) 20190705-111 Daikin
104 Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1.0 HP FTHF25RAVMV 20190705-110 Daikin
105 Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKM35SVMV/RKM35SVMV 20190704-107 Daikin 18.000.000đ
106 Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM (2.0Hp) inverter 20190704-102 Daikin
107 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 20190709-154 Daikin
108 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 20190709-155 Daikin
109 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 20190709-156 Daikin
110 MÁY LẠNH ALASKA AC-9WA 20200104-398 Alaska
111 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 20190709-157 Daikin
112 MÁY LẠNH ALASKA AC-12WA 20200106-399 Alaska
113 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 20190709-158 Daikin
114 MÁY LẠNH ALASKA AC-18WA 20200106-400 Alaska
115 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM25RVMV 20190709-159 Daikin
116 MÁY LẠNH ALASKA AC-24WA 20200107-401 Alaska
117 Mặt nạ âm trần Multi Daikin BYFQ60B8W19 20190709-160 Daikin
118 MÁY LẠNH ALASKA INVERTER AC-09WI 20200107-402 Alaska
119 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM35RVMV 20190709-161 Daikin
120 MÁY LẠNH ALASKA INVERTER AC-12WI 20200108-403 Alaska
121 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM50RVMV 20190709-162 Daikin
122 MÁY LẠNH ALASKA INVERTER AC-18WI 20200108-404 Alaska
123 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25EAVMB 20190709-163 Daikin
124 MÁY LẠNH ALASKA INVERTER AC-24WI 20200108-405 Alaska
125 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25CAVMB 20190709-164 Daikin
126 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM60RVMV 20190709-165 Daikin
127 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA25RV1V 20190709-166 Daikin
128 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35EAVMB 20190709-167 Daikin
129 Máy lạnh Panasonic Inverter 2.0 HP CU/CS-XPU18XKH-8 20190624-6 Panasonic 20.850.000đ
130 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ25BV1B9 20190709-168 Daikin
131 Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WNZ 20190624-8 Aqua
132 Máy lạnh Daikin FTKC60QVMV/RKC60QVMV 20190709-169 Daikin
133 Máy lạnh Toshiba 1 HP RAS-H10U2KSG-V 20190624-9 Toshiba
134 Máy lạnh Daikin FTKM25SVMV /RKM25SVMV 20190709-170 Daikin 15.490.000đ
135 Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV9WJB 20190624-11 Aqua
136 Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13RYFTAURNSV 20190628-50 Samsung
137 Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSAF-10CRDN8 20190628-51
138 Máy lạnh Aqua Inverter 1HP AQA-KCRV9WNZ 20190628-52 Aqua
139 Máy lạnh Daikin FTV50BXV1V9 (2.0Hp) 20200411-427 Daikin 15.990.000đ
140 Máy lạnh Daikin 2.0 HP FTC50NV1V 20210416-489 Daikin
141 Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ25VVMV - 1HP 20210608-490 Daikin
142 Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ35VVMV - 1.5HP 20210618-491 Daikin
143 Điều hòa Daikin Inverter 2.0Hp FTKB50WAVMV 20220503-584 Daikin
144 Máy lạnh âm trần Daikin FCF60CVM (2.5Hp) inverter 20190629-53 Daikin
145 Điều hòa Daikin Inverter 1.0Hp FTKB25WAVMV 20220525-589 Daikin
146 Máy lạnh Daikin FTF25UV1V/RF25UV1V 20200302-421 Daikin 8.900.000đ
147 Điều hòa Daikin Inverter 1.5Hp FTKB35WAVMV 20220525-590 Daikin
148 Máy lạnh Daikin FTF35UV1V/RF35UV1V 20200302-422 Daikin 10.890.000đ
149 Máy lạnh Daikin inverter 1.0Hp FTKY25WAVMV 20220609-595 Daikin
150 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 (1.5Hp) 20190629-54 Daikin
151 Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKY35WAVMV 20220609-596 Daikin
  • Hiển thị bảng giá theo: